Барааг хүлээлгэж өгөх

by author: admin

Date: 1 жил, 11 сар өмнө

categories: Үйлчилгээний нөхцөл

read count: 49

  • Бараа хүргэгч барааг худалдан авагчид хүлээлгэн өгөхөөс өмнө бичиг баримтыг нь шалгана.
  • Худалдан авсан барааг бараа хүргэгч нь бүрэн бүтэн байдал, иж бүрдлийг нь сайтар шалгаж зарлагын падаан худалдан авагчид хүлээлгэн өгнө.
  • Бараа хүргэгч нь зарлагын падаан дээр худалдан авагчаар гарын үсэг зуруулан нэг хувийг нь авна.
  • Нөат-ын баримтыг худалдан авагч бараа хүлээж авсны дараа худалдан авагчийн имэйл хаягруу илгээнэ.