Бараа буцаах нөхцөл

by author: admin

Date: 2 жил, 2 сар өмнө

categories: Үйлчилгээний нөхцөл

read count: 87

  • Бараа буруу хүргэгдсэн тохиолдолд буцаах барааны оронд ижил төрлийн бараанаас сонгож дахин худалдан авалт хийнэ. Энэ тохиолдолд худалдан авагч хүргэлтийн мөнгийг нэмж төлөхгүй.
  • Тээвэрлэлтийн явцад бараа гэмтсэн тохиолдолд шинэ ижил бараагаар сольж өгөх бөгөөд хүргэлтийн мөнгийг нэмж авахгүй.