Вэб сайт, түүний үйл ажиллагаа

by author: admin

Date: 2 жил, 2 сар өмнө

categories: Үйлчилгээний нөхцөл

read count: 87

  • www.worldmarket.mn веб сайт нь зөвхөн интернэтээр худалдаа явуулах зорилготой байнгын үйл ажиллагаатай веб сайт байна.
  • www.worldmarket.mn худалдааны тэмдэгт нь Юу И Ди ХХК-ийн өмч байх бөгөөд энэхүү веб сайтын лого, нэр, загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад ямар нэгэн зүйлд ашиглахыг хориглоно.
  • Веб сайтын хөтлөлт, түүний аюулгүй байдал, веб сайтын худалдан авагчдын мэдээллийн нууцлалыг компани бүрэн хариуцна.
  • Энэхүү журмын бүх нөхцлийг веб сайтанд тусгасан байна.
  • Веб сайт нь өдөр бүр 24 цагийн ажиллагаатай байна.
  • Компанийн интернэт худалдааны мэргэжилтэн нь өдөр бүр 10.00-20.00 цаг хүртэл ажиллана.
  • Компани веб сайтын мэдээллийн шинэчлэл, үнийн өөрчлөлт, хөнгөлөлт урамшуулал болон шинэ үйлчилгээний талаарх мэдээллийн үнэн зөвийг бүрэн хариуцна.
  • Худалдан авагч веб сайтын талаар санал гомдол, шинэ бараа захиалж авах хүсэлт, шинэ санал, шүүмжлэлийг веб сайтруу чөлөөтэй илгээх эрхтэй.