Хүргэлт

by author: admin

Date: 2 жил, 2 сар өмнө

categories: Үйлчилгээний нөхцөл

read count: 94

  • Худалдан авсан барааг төлбөр хийгдсэнээс хойш Улаанбаатар хот дотор нэг цагийн дотор компанийн бараа хүргэгч нар хүргэнэ.
  • Интернэт дэлгүүрийн бараа хүргэлт нь барааны үнийн дүн нь 100,000 төгрөгөөс их байвал хот дотор үнэ төлбөргүй байна. Харин худалдан авсан барааны үнийн дүн нь 100,000 төгрөгөөс бага байвал 10,000 төгрөгийн төлбөртэй байна.
  • Хотоос гадагш хүргэлтийн төлбөр нь хот доторх хүргэлтийн төлбөр, хотын хязгаараас хаяг хүртэлх км тутамд 1000 төгрөгөөр тооцсон дүнгүүдийн нийлбэр байна.