Үнэ, төлбөр тооцоо

by author: admin

Date: 2 жил, 2 сар өмнө

categories: Үйлчилгээний нөхцөл

read count: 90

  • Веб сайтад байрласан барааны үнэ нь банкны төлбөрийн картын хураамж, нөат нэмэгдсэн эцсийн жижиглэн худалдаалах үнэ байна.
  • Веб сайтад байрласан барааны үнэ нь компанийн салбар дэлгүүрүүдийн үнээс 5% хямд байна.
  • Худалдан авагч төлбөрөө зөвхөн төлбөрийн картаар төлнө.