Аяны тасаг

Эвхдэг ширээ, сандал

3 илэрц
Харагдах хэлбэр